תקנון האתר

 
המכירות
1. האתר אינו מהווה חנות למכירה באמצעות האינטרנט. את הרכישה עצמה ניתן לבצע על ידי הגעה לחנות או באמצעות הטלפון או הפקס לפי הסכם עם החנות בכתב.

מחיר המוצר
א. במידה וצוין באתר המחיר "0 שקלים" יש ליצור קשר עם החנות על מנת לקבל הצעת מחיר נכונה.
ב. מחיר המוצר מתייחס למוצר בלבד ולא לשירותים נוספים הקשורים למוצר, כגון הובלה, הרכבה וכיוצא באלה.
ג. מחירי המוצרים שהוזמנו בהזמנה מיוחדת, כגון שיש למטבח, אינם סופיים אלא לאחר מדידה ואישור סופי של החנות בכתב.
ד. המחיר המופיע באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח אלא אם צוין אחרת.
ה. הובלת קרמיקה ומוצרים אחרים - אינה כוללת התקנה. ההובלה היא עד בית הלקוח ורק למקום שבו  המשאית יכולה לפרוק את הסחורה ללא סכנה לשלמותה.
ו. מחיר הרכבת ארון מתייחס להרכבת ארון בלבד אלא אם צוין אחרת.

ביטול עסקה
לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם לתקנון להוראת "חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981". להלן החוק:
1. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מקבלת המוצר. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל החנות.
2. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 12% בהתאם להוראת החוק.
3. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח. מוסכם, כי יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4. מוסכם על הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, גם בטרם קיבל את הסחורה, וזאת במידה שהסחורה שהיא נשוא העסקה כבר נשלחה מהמחסן.
5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו אלא לאחר שהספק נתן הסכמתו מראש לכך.
6. במקרה של הזמנה מיוחדת - לא ניתן לבטל עסקה, והלקוח צריך לשלם עבור הסחורה במלואה.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר רכש באמצעות החנות / האתר, אלא אם נכתב אחרת.
8. ביטול הזמנה או חלק ממנה יחייב את הלקוח ב-5% מערך ההזמנה.


תקנון הפורום

1. כל ההמלצות אשר ניתנו על ידי חברי הפורום ו/או מנהל הפורום הן בגדר המלצה בלבד ויש להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום.
2. אין לפרסם בפורום ללא אישור בכתב מהחנות.
3. אין לאתר "7 סטון" כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות הפורום.
4. הנהלת הפורום רשאית למחוק תגובות שאינן ראויות.
5. הנהלת הפורום רשאית למחוק תגובות פוגעניות שאינן ראויות.
6. "7 סטון" רשאית להגביל כניסת אורח לפורום.


זכויות האתר

א. מלוא זכויות היוצרים באתר לרבות עיצוב האתר, הקובץ הגרפי, הטקסט, סימנים מסחריים, סימני לוגו וכו' הנם בבעלות הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
ב. אין להעתיק או לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם נתקבלה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.


שינוי השירותים והפסקתם

החברה רשאתי להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות קישורים לאתר אחרים - כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. החנות רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה כרוכים בתקלות ו/או עלולים לעורר אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעקבותיהם.


אספקת מוצרים

החנות או הספקים, לפי העניין, ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת שהלקוח רשם בהזמנה. החנות אינה אחראית לשלוח משלוחים לכל חלקי הארץ, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח. לגבי כל המוצרים באתר יש לבדוק מלאי וזמני הספקה עם החנות.


אבטחת מידע פרטיות החנות

1. החנות נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות.
2. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאשר את ביצוע העסקה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מקלחונים בפייסבוק
 
 
 
מקלחונים בגוגל+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סטודיו למקלחונים 7 סטון 
נווה רעים  20 פתח-תקווה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-9382417
050-8545928